Wat is afloop?

Afloopgebied is het gebied dat rondom uw reclame uiting verder doorloopt dan het daadwerkelijke eindformaat van uw drukwerk. Wij vragen u om uw ontwerp rondom (zowel boven, onder, links en rechts)
3 mm verder te laten doorlopen dan het uiteindelijke formaat. Deze extra ruimte is nodig omdat we niet op 0,1 mm precies kunnen snijden. Zonder afloop zal er bij de minste afwijking al een witte rand zichtbaar zijn.

InDesign

Ga naar Bestand en klik op Nieuw. Nu kunt u de instellingen maken voor uw nieuwe document:

In bovenstaand scherm kunt u kiezen voor een afloopgebied (Bleed in het Engels). Zet dit op 3 mm voor boven, onder, links en rechts. Zorg er ook voor dat u een marge van minimaal 4 mm aanhoudt. Op die manier staat uw tekst veilig van de kant af, zodat deze bij de afwerking niet weggesneden wordt. Druk op ‘OK’ om uw bestand aan te maken.

Het afloopgebied wordt aangegeven met een rode lijn. Zorg ervoor dat uw ontwerp tot aan deze lijn doorloopt.

Als uw ontwerp klaar is, exporteert u het ontwerp naar een PDF bestand.
Ga naar Bestand > Voorinstellingen Adobe PDF > PDF/X-1a:2001. 

Door de voorinstelling  [PDF/X-1a:2001] te selecteren zorgt u ervoor dat de transparanties in het document goed worden afgevlakt en het juiste kleurprofiel wordt gebruikt.

Kies links in het menu voor ‘Tekens en afloopgebied’ (Marks and bleeds). Vink hier ‘Afloopgebiedinstellingen van document gebruiken’ aan. Klik vervolgens op Exporteren om het bestand op te slaan. 

Uw bestand is klaar om naar ons toe te sturen!